ARRANXO PISTA FORESTAL NO MONTE COMUNAL DE CAMBOÑO

Rematouse o arranxo da pista forestal que foi subvencionada pola Deputación de A Coruña con cargo aos orzamentos do pasado ano.

Imaxes xustificativas

ACTUACIÓNS DE LIMPEZA DE MATOGUEIRA NO MONTE COMUNAL DE CAMBOÑO

Estes días pasados acaban de rematar os traballos de limpeza de matogueira con retroaraña no monte de comunal dos veciños de Camboño. Esta actuación e sufragada ao 100×100 por fondos públicos. Entra dentro das acción de preventivas de incendios forestais xestionados por os EPRIF en colaboración co DISTRITO IV e os gandeiros.
.SAM_4551 Limpeza en Figueira Longa

Anteproxecto de decreto do canon da auga

Anteproxecto de Decreto polo que se aproba o regulamento do réxime económico e financeiro do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais.
XORNADA MAR E MONTE 2011 organizada pola la CMVMC de San Pedro de Muro

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Pedro de Muro quere convidarvos á XORNADA MAR E MONTE 2011 a celebrar o vindeiro sábado 9 de xullo.

Están programadas para ese día diferentes actividades para todo tipo de públicos:

9:30 h    Andaina

10:30 h   Carreira (Trail)

12:30 h   Entrega de premios

14:30 h   Xantar popular

16:00 h   Xogos tradicionais

e moitas outras sorpresas que non imos desvelar…

Toda a información na bitácora da comunidade de  montes: http://sanpedro.blogaliza.org/2011/06/14/xornada-mar-e-monte-de-muro-11/ e calquera outra cousa contacta connosco a través deste correo-e.

Agradeceríamos lle dérades difusión a este evento. Graciñas de antemán e agardamos a vosa participación. Un saúdo!!!

Cartel XMM11

Díptico XMM11

Axudas para a defensa e prevención contra incendios forestais para o 2011

DOG do Mércores, 13 de abril de 2011.

Orde do 6 de abril de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013 e se convocan para o ano 2011.

PODES CHUZAR NA IMAXE PARA VER A ORDE


Decreto 45/2011, SOCIDADES DE FOMENTO FORESTAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Decreto 45/2011, do 10 de marzo, polo que se regula o fomento das agrupacións de propietarios forestais, os requisitos e cualificación das sociedades de fomento forestal e a creación do seu rexistro. DOG do 23/03/11

PODES CHUZAR NA IMAXE PARA VELO DECRETO

Axudas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS


Decreto 44/2011, do 10 de marzo, polo que se regulan as axudas autonómicas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.

CHUZA NA IMAXE PARA VELO DECRETO NO DOG 23/03/11

Axudas á apicultura 2011

Orde do 7 de marzo do 2011 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2011, podes chuzar na imaxe para vela.


Axudas 2011 para o fomento e protección das razas autóctonas galegas

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 1 de marzo de 2011 pola que se modifica a Orde do 30 de novembro de 2010, pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas de protección especial en perigo de extinción e se convocan para o ano 2011 (Diario Oficial de Galicia número 234, do 7 de decembro de 2010).


Convocatoria Ordinaria de Asemblea Xeral (Febreiro 2011)

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN

“BARBANZA DE CAMBOÑO”

Convócanse a tódalas persoas comuneiras pertencentes á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común “Barbanza de Camboño”, á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, que terá lugar segundo a seguinte convocatoria:

Día: Sábado, 19 de FEBREIRO de 2011

Hora:  09,00 horas da mañá en primeira convocatoria

Lugar: Local Social de Camboño

De non haber quórum suficiente, celebrarase ás 19,30 horas da tarde en Segunda Convocatoria, no lugar indicado cos/as comuneiros/as asistentes.

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se é o caso, da acta da Asemblea Anterior.

2. Aprobación se procede Balance de contas exercicio 2010.

3. Dar conta dos acordos tomados pola Xunta Reitora, e ratificación se procede.

4. Medidas a tomar contra a praga do piñeiro.

5. Dar conta das xestións e actuacións dadas en defensa da titularidade do Monte e seguintes pasos a dar.

6. Renovación se procede Convenio Gandeiros.

7. Permuta de terreo.

8. Altas e Baixas.

9. Outros asuntos de interese xeral.

10. Preguntas e propostas.

Dada a importancia dos temas a tratar, prégase a súa asistencia e puntualidade. Sen outro particular reciba un cordial saúdo.

MOI IMPORTANTE: se por calquera motivo non pode vostede (comuneiro/a) asistir á Asemblea, o seu suplente ostentará o poder de votación. Ou tamén pode delegar o voto en calquera outra persoa comuneira mediante escrito, que deberá entregar a calquera dos membros da directiva antes do comezo da mesma.

Impreso delegación Asemblea

Lembre.- para que a Asemblea quede legalmente constituída, así como, para que determinados acordos sexan válidos, precísase dunha porcentaxe mínima de asistentes.

Camboño – Lousame, a  28 de xaneiro de 2011

O Presidente